Valpreventie

Vallen Verleden Tijd

Jaarlijks lopen veel mensen letsel op als gevolg van een val. Vooral bij zelfstandig wonende senioren is er sprake van een verhoogd valrisico en kunnen de gevolgen ernstig zijn. Onze fysiotherapeuten kunnen u begeleiden en informeren om dit valrisico te verkleinen.
Onze collega Ivonne Visser is een gespecialiseerd OTAGO instructrice.

Doel:
Het doel van het OTAGO oefenprogramma is het voorkomen van valongevallen bij ouderen. Door middel van verbetering van spierkracht en evenwicht.

Doelgroep:
Zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma is ook zeer geschikt ouderen die al wat kwetsbaar zijn

Voor informatie kunt u terecht bij onze collega Ivonne Visser. Zij is te bereiken op 020-4638044.